Why use a paper school diary?

The use of a school diary is a logical choise. A school diary is not only a tool pupils attend to use on a daily base (about 2000 times a year) but it is also theit own space where they can write down their thoughts, appointments and of course homework. During the school year the kids diary will be more and more a memorybook with precious text and small images hence the place to help them learn more about social skills and time management.

 

 

Leerlingen/jongeren ondervinden over het algemeen moeilijkheden bij het organiseren van hun bezigheden en huiswerk. Plannen is iets waar veel bij komt kijken en het kan jaren vergen voordat zij hier bedreven in raken. Onderzoek toont aan dat door de ontwikkeling van de pre frontale cortex, jongeren dit pas echt ontwikkelen na hun 22e jaar en dat zelfs ‘oudere’ volwassenen er moeite mee hebben.
Op school kunnen leerlingen alvast een heel eind op weg worden geholpen. Bijvoorbeeld met een methode die hen leert op een duidelijke en doelmatige wijze hun tijd in te delen en te laten snappen 'hoe lang tijd duurt'. Om hen hiermee vertrouwd te maken hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld voor het organiseren van onder andere de leerling zijn/haar huiswerk. Als daar op de leeftijd van 10-11-12-13 jaar mee begonnen wordt hebben zij hier de rest van hun leven profijt van.

Wij bieden:
- een agenda voor de bovenbouw Primair Onderwijs
- een Schooltuin-& duurzaamheids Plan Agenda voor midden/bovenbouw PO
- prikkelarme kleuren en zwart/wit PlanAgena's voor het Voortgezet Onderwijs
- twee full color PlanAgenda's voor het VO, de ene drukker en de ander iets rustiger.
Behalve deze schoolagenda's heeft CitrusPers ook een Engelstalige VO-agenda voor het TTO en voor de British Primary School de Engelstalige Schoolgarden Diary ontwikkeld.

NB: Graag komen we bij u op school langs om aan u en uw collega's uit te leggen waarom het werken met de CitrusPers agenda goed is voor jullie leerlingen. Mail of bel ons voor een afspraak.

ALS UW ZOON OF DOCHTER op een school zit waar ze liever de kinderen niet meer zo goed willen leren plannen en alles digitaal doen...LOSSE PO-en VO-AGENDA'S zijn gewoon bij ons te bestellen en kosten € 16,50.
Stuur een mailtje naar info@citruspers.net

Waarom de CitrusPers Schoolagenda
naast de E.L.O.?

Steeds vaker wordt er op de scholen in Nederland gebruikt gemaakt van een E.L.O., de Electronische LeerOmgeving. In combinatie met laptopklassen, het gebruik van notebooks, e-readers en iPads, androids etc. lijkt dit systeem onfeilbaar. Alles is immers op de één of andere manier terug te lezen, in te kijken, na te kijken, te controleren.

Waar hierin voorbij gegaan wordt is dat leerlingen hun huis-en schoolwerk niet meer zelf noteren. Hierdoor is er
A: weinig overzicht in de taken die voor hen liggen,
B: het niet meer ‘opschrijven’maakt dat er niets in het fysieke geheugen beklijfd,
C: de verantwoording van het leren plannen en duidelijk noteren van je taken wordt afgewimpeld en naar de docent verschoven, welke laatste al een zware taak heeft.
D: de fijne motoriek bij kinderen niet meer geoefend wordt omdat het alleen maar swipen en intoetsen van tekst geen fijngevoelige signalen doorgeeft naar de hersenen.

Bovendien is de vergankelijkheid en afhankelijkheid van electronische apparaten zo groot dat bij beschadiging, diefstal, zoekraken of een storing in het netwerk, meteen het hele systeem plat ligt en niemand meer weet wat er te doen staat. Uit Engels onderzoek blijkt nu ook dat het werken met de verschillende electronische devices, niet tot betere resultaten leidt. In Nederland worden intussen iPads en laptops teruggestuurd omdat er toch liever (en beter) op papier gewerkt wordt.

Het gebruik van een papieren schoolagenda, de CitrusPers agenda, naast het gebruik van het E.L.O. is daarom onmisbaar en wordt om bovenstaande redenen nog steeds op meer dan 170 scholen in Nederland gebruikt, door bijna 16% van alle brugklasleerlingen.

Footer Text